کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
اسامی منتخبین مدارس استان

اسامی منتخبین مدارس استان

ردیفنام و نام خانوادگیدورهنام واحد آموزشیموضوع
1زینب اسحاقیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
سمیه عظیمی
فاطمه آقاسی
2نازنین صادقیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
ندا محمدی
ساناز رمضانی
3فرناز رودباریابتداییشهید بهرامی (قدیم آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
معصومه رودباری
4مهسا محمدیابتداییدبستان معصومیه (محمودآباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
5مریم نجفیابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
فاطمه فیض الهی
غزاله خانزاده
6نازنین زهرا زرآبادی پورابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
ستایش شیریان
7یکتا قاسمیابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
هلیا سعیدی پور
8بدون نامابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
9فاطمه علیپورابتداییاشرفی اصفهانی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
10پریا خداوردیابتداییشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
محدثه خدابنده لو
11نیلوفر سیفیابتداییشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
دالیا نجاتی
12کیارش زرگرابتداییغیردولتی شکیببیماران کلیوی و دیالیز
محمدحسین رحمانی
13شیلان میناییابتداییشهید بهرامی (قدیم آباد)بیماران کلیوی و دیالیز
14ستایش گیل حسینیابتداییغیردولتی آیین معلمعوامل اصلی بیماری کلیه و دیالیز
هانیه کردعلی
نیکا نعمتی
ستایش کشاورزقاسمی
15محمدرضا چگینیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
آرمین افسرده
16امیرحسین حیدریابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
علیرضا رسولخانی
17سعید سلطان جلیلیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
علی محمدی
علی حیدری
18ابوالفضل بلایی چگینیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
علی زارعی
19حسن غلامیابتدایینواب صفویدیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
امیرمهدی زاجکانی
20زهرا سناییمتوسطهمتانت (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
فاطمه اصلانی
21فاطمه عبداللهیمتوسطههمت یاران (زیباشهر)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
22نیما منافیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
مهدی جوان پرست
23آیلار رضاییابتداییشهید خوئینی (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
آیلار قربانی
24کوثر امینیابتداییعدل (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
ستایش محمدی
25هانیه فتحیابتداییعدل (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
فاطمه نصیری
26مجتبی محمدیابتداییشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
نیما معروفی
27کیانا مراقیابتداییغیردولتی ساعیکار دستگاه دیالیز
رومینا اکبری
سنا مطلبی فرد
28</