انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی Enamad.ir
نلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
تلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین
هاشمیان قائم مقام مدیر انجمن استان قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

اسامی منتخبین مدارس استان

اسامی منتخبین مدارس استان

ردیفنام و نام خانوادگیدورهنام واحد آموزشیموضوع
1زینب اسحاقیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
سمیه عظیمی
فاطمه آقاسی
2نازنین صادقیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
ندا محمدی
ساناز رمضانی
3فرناز رودباریابتداییشهید بهرامی (قدیم آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
معصومه رودباری
4مهسا محمدیابتداییدبستان معصومیه (محمودآباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
5مریم نجفیابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
فاطمه فیض الهی
غزاله خانزاده
6نازنین زهرا زرآبادی پورابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
ستایش شیریان
7یکتا قاسمیابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
هلیا سعیدی پور
8بدون نامابتداییخضرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
9فاطمه علیپورابتداییاشرفی اصفهانی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
10پریا خداوردیابتداییشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
محدثه خدابنده لو
11نیلوفر سیفیابتداییشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
دالیا نجاتی
12کیارش زرگرابتداییغیردولتی شکیببیماران کلیوی و دیالیز
محمدحسین رحمانی
13شیلان میناییابتداییشهید بهرامی (قدیم آباد)بیماران کلیوی و دیالیز
14ستایش گیل حسینیابتداییغیردولتی آیین معلمعوامل اصلی بیماری کلیه و دیالیز
هانیه کردعلی
نیکا نعمتی
ستایش کشاورزقاسمی
15محمدرضا چگینیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
آرمین افسرده
16امیرحسین حیدریابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
علیرضا رسولخانی
17سعید سلطان جلیلیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
علی محمدی
علی حیدری
18ابوالفضل بلایی چگینیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
علی زارعی
19حسن غلامیابتدایینواب صفویدیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
امیرمهدی زاجکانی
20زهرا سناییمتوسطهمتانت (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
فاطمه اصلانی
21فاطمه عبداللهیمتوسطههمت یاران (زیباشهر)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
22نیما منافیابتداییشهید جمشیدی (ناحیه یک)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
مهدی جوان پرست
23آیلار رضاییابتداییشهید خوئینی (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
آیلار قربانی
24کوثر امینیابتداییعدل (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
ستایش محمدی
25هانیه فتحیابتداییعدل (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
فاطمه نصیری
26مجتبی محمدیابتداییشهدای بانک ملی (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
نیما معروفی
27کیانا مراقیابتداییغیردولتی ساعیکار دستگاه دیالیز
رومینا اکبری
سنا مطلبی فرد
28شقایق پورعبداللهابتداییزینبیهکلیه و بیماری‌های آن
نفیسه پیرمردوند
حنانه پورزاجکانی
29ساغر محمدیابتداییبدون نام (احتمالا زینبیه یا نظام آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
مطهره قاسمی
المیرا عبادی
30مهناز نصریابتداییپیام انقلاب (نظام آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
آیدا سالاری
فاطمه سادات موسی کاظم
31بدون نامابتداییدبستان مللدیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
32مریم بکشلوابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
مبینا چگینی
مهتا بابایی
33سما طارمی‌لرابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
محدثه میرخوند
34زهرا رحیمیابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
ریحانه هادی پور
شقایق جعفری
35ستایش بهادریابتداییلوازم خانگی پارسدیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
سما باقری
ستایش یارکه سلخوری
36زهرا میرزایی مافیابتداییدهخدا مینودر (دخترانه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
آناهیتا سلیمانی
37فاضل آقاییابتداییدهخدا مینودر (پسرانه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
مجتبی آقایی
38مینا شیرخانیابتداییدهخدا مینودر (دخترانه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
39سارا طاهرخانیابتداییدهخدا مینودر (دخترانه)دیالیز و کلیه‌ها
بهاره کریمی
40سارا ظریفابتداییکبری وحیدیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
نیلوفر ابراهیمی
مژگان ظریف
41فرشته ملکیابتداییکبری وحیدیدیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
زهرا کهکی
زرمینه محمدی
42زهرا افشار ونگینیابتداییپیوند (اقبالیه)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
پریناز رستمی
حدیثه مشهدلو
43شقایق حاجی علیزادهابتداییبشارتدیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
رونیکا ابراهیمی
44مهشید  زردانابتداییدبستان نجمهعلل از کارافتادگی کلیه
تینا یوسفی
45زهرا زکانیمتوسطهراضیه (محمود آباد)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
فاطمه پنداشته
46زهرا خداکرمیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و تغذیه بیماران
زهرا فتاحی
47فاطمه عیوضخانیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
سمیه عیوضخانی
48رومینا لطف الله زادهمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
معصومه قربان پور
مریم جمالی
49مژگان احمدزادهمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
زهرا وهابی پور
حنانه امینی
50زهرا شیخیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
سمانه یوسف پور
51فهمیه محمدیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
شکری اخلاقی
52زهرا نانکلیمتوسطهشهید داود خلیلی ابراردیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
لیلا اسفندیاری
53ابوالفضل کیانیمتوسطهشهید جمشیدیبیماران کلیوی
محمدحسین غفوری
54امیرمحمدی علمی فردابتداییرشادتدیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
علی محمدنژاد
55راضیه بیگدلیمتوسطه اولرضوانه خونان بویین زهرادیالیز و راه‌های پیشگیری از آن
فاطمه جباری
فرشته حوری
56محدثه حیدریمتوسطه اولرضوانه خونان بویین زهراکار دستگاه دیالیز
 
57محمد عرفان محمدی
حسین رح پرور
متوسطه
اول
هاتف خونان بویین زهرابیماران کلیوی و دیالیز
 
58محمد ماهان محمدیمتوسطه
اول
میثم تمارخونان بویین زهراکار دستگاه دیالیز
علیرضا شیری شعبانی