انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
enamad.ir نماد الکترونیکی انجمن
روزنامه های امروز
نلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
تلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین
هاشمیان قائم مقام مدیر انجمن استان قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

اینستاگرام انجمن های کلیوی استان و شهرستان

اینستاگرام انجمن های کلیوی ایران
انجمن کلیوی قزوین
Peywand_115_2

انجمن کلیوی کشور
irankf7

انجمن کلیوی خوزستان
anjoman_bimarankolyavei

انجمن کلیوی سمنان
anjoman_kolyavi_semnan

انجمن کلیوی ساوه
kidney.saveh

انجمن کلیوی درود لرستان
anjoman.kolyavi.doroud
کلیوی زنجانانجمن
Kolyavizanjan

انجمن کلیوی ایرانشهر
anjoman_bimaran_kolyavi

انجمن کلیوی گیلان
Gilankf

انجمن کلیوی خرمدره
kolyavi_khorramdarreh

انجمن کلیوی ابهر
anjoman_kolyavi_abhar