کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
پيوند اتباع ساير كشورها
3- پيوند اتباع ساير كشورها

1-3- پيوند كليه در اتباع خارجي فقط از اهدا كننده كليه صرفا با تابعيت يكسان مجاز است.
2-3- در خصوص اهدا كنندگان و گيرندگان پيوند كه رابطه زوجيت داشته(با تابعيت غيريكسان)، مراتب قبل از بستري به اداره پيوند و بيماريهاي خاص معاونت سلامت منعكس و تصميم گيري و صدور مجوز توسط آن مرجع صورت مي گيرد.
3-3- انجام پيوند كليه در اتباع خارجي صرفا با اخذ مجوز كتبي از "اداره پيوند و بيماريهاي خاص" (حتي در موارد تابعيت يكسان) صورت مي گيرد. اخذ مجوز لزوما قبل از بستري و انجام عمل پيوند صورت مي گيرد.
4-3- صدور مجوز جهت انجام پيوند اتباع ساير كشورها در مراكز پيوند خارج از استان تهران توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مرتبط صورت مي گيرد.
1-4-3- ارسال رونوشت مجوز صادره توسط معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به "اداره پيوند و بيماريهاي خاص" ضروري است.
5-3- صدور مجوز توسط "اداره پيوند و بيماريهاي خاص" يا معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مستلزم حضور اهداكننده و گيرنده، ارائه گذرنامه اهداكننده و گيرنده به همراه درخواست كتبي مجوز انجام پيوند از سوي بيمارستان مي باشد.
6-3- مسئوليت احراز هويت اهداكنندگان و گيرندگان پيوند و انطباق با مندرجات مجوز صادره بعهده رياست يا مسئول فني بيمارستان مي باشد.
7-3- بيماران پيوندي اتباع ساير كشورها مجاز به استفاده از داروهاي مهار ايمني موجود در كشور كه مشمول يارانه دولتي مي باشند ، نيستند. اين بيماران مي توانند داروهاي موردنياز خود را از مراكز عرضه كننده دارو بصورت آزاد تهيه نمايند.
8-3- معرفي اهداكنندگان زنده كليه(ايراني-غيرايراني) در فرم مربوطه ضروري است. اين فرم به همراه فرم "معرفي گيرنده اعضاي پيوند" به اداره پيوند و بيماريهاي خاص معاونت سلامت يا واحد بيماريهاي خاص دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ارسال مي گردد و مبناي صدور معرفي نامه دريافت دارو و تعيين سهميه دارويي دانشگاهها خواهد بود.


متن کامل قانون