انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
شناسه ملی 14005897256            شماره ثبت    3024     

 

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
خیّرین عزیز کمک به بیماران نیازمند کلیوی ،دیالیزی،قزوین آبیک الوند با تلفن همراه
شماره ادمین واتس آپ و تلگرام انجمن کلیوی استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین