انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
 شناسه ملی قزوین 14005897256  شناسه ملی ایران 10100204625   شماره ثبت 3024  
                                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
شماره ادمین ایتا واتس آپ تلگرام انجمن کلیوی قزوین
09904208985
 شماره ادمین ایتا خاص بیماران استان قزوین
 
پیشخوان روزنامه های کشور
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location