کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
اسامی کلیه برندگان و شرکت کنندگان از دختران و پسران هر مقطع(طرح همشاگردی سلام ،سلامت باشید 1395)

اهداء جوایز طرح «همشاگردی سلام، سلامت باشید»
اسامی برندگان مسابقه همشاگردی سلام، سلامت باشید ناحیه البرز قزوین
لیست اسامی در گروه‌های ذیل
برندگان برگزیده : 8 نفرهدیه : کارت هدیه 20 هزار تومانی
برندگان برتر : 1 نفرهدیه : کارت هدیه 15 هزار تومانی
برندگان منتخب : 8 نفرهدیه : کارت هدیه 10 هزار تومانی
برندگان هر مدرسه : 5 نفرهدیه : مداد رنگی
 
 
اسامی سه گروه برگزیده ویژه از دختران
ناحیه البرز (الوند)
اسامی برندگان برگزیده و برندگان جایزه 20 هزار تومانی:
 
ردیفنام و نام خانوادگینام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1ریحانه نوریعدل (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
2ملیکا حیدریعدل (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
3سلاله قربانیعدل (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
4کوثر تقی زادهشهید خوئینی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
5سارا خمسهشهید خوئینی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
6یگانه حاجی محمدیشهید خوئینی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
7مائده حاجی محمدیشهید خوئینی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
8آتنا حاجی محمدیشهید خوئینی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 20 هزار تومانی
 
 
اسامی برنده برتر و برنده جایزه 15 هزار تومانی:
ردیفنام و نام خانوادگینام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1معصومه جمشیدپورشهید زهرایی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 15 هزار تومانی
 
 
اسامی برندگان منتخب و برندگان جایزه 10 هزار تومانی:
ردیفنام و نام خانوادگیدورهنام واحد آموزشیموضوعنوع جایزه
1فاطمه علیپورابتداییاشرفی اصفهانی (البرز)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
2فاطمه عبداللهیمتوسطههمت یاران (زیباشهر)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
3آیلار رضاییابتداییشهید خوئینی (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
4آیلار قربانیابتداییشهید خوئینی (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
5کوثر امینیابتداییعدل (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
6ستایش محمدیابتداییعدل (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
7هانیه فتحیابتداییعدل (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
8فاطمه نصیریابتداییعدل (الوند)دیالیز و راه‌های پیشگیری از آنکارت هدیه 10 هزار تومانی
 
 
اسامی دانش آموزان شرکت کننده و برندگان هر مدرسه:
ردیفنام و نام خانوادگیدورهنام واحد آموزشی