کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
اسامی برندگان طرح همشاگردی سلام،سلامت باشید مرحله اول نشریه های دیواری
در راستای اجرای طرح همشاگردی سلام – سلامت باشید که با هدف پیشگیری و ارتقاء سلامت جامعه توسط انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی به مناسبت روز جهانی کلیه (اسفند93) آغاز شد و با توجه به اینکه بزرگ ترین پایگاه فرهنگی و اجتماعی ما مدرسه است از دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی خواسته شد نشریه دیواری با موضوع سلامت بدن ، تغذیه سالم ، ورزش و ارتباط آن با سلامت کلیه در چارجوب قوانین نشریه دیواری با رعایت وحدت موضوعی تهیه و تنظیم به همراه شناسنامه کار (درج مشخصات کامل فرد یا گروه تهیه کننده، نام منطقه، عنوان ، نام گروه) به دبیرخانه انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین واقع در خیابان سعدی تحویل نمایند مهلت ارسال آثار نیز 16 اردیبهشت 94 درنظر گرفته شد. پس از جمع آوری آثار ارسالی در موعد مقرر توسط داوران آموزشی و کارشناسان پزشکی باتوجه به شاخص های داوری:
·        انتخاب عنوان مناسب طرحی
·        صفحه آرایی
·        خلاقیت و نوآوری در تهیه نشریه
·        از نظر ظاهر، محتوا و نحوه نگارش
·        سادگی، روانی، اصول نگارش
·        میزان و نحوه استفاده از آیات و احادیث مرتبط با موضوع
·        عکس، کاریکاتور
·        مطالب علمی مرتبط
·        جدول ، مصاحبه
·        ذکر منابع و به روز بودن مطلب
از نکات اصلی درخصوص انتخاب نشریه دیواری های برگزیده و برتر بود که جوایز دانش آموزان در مدارسی که این عزیزان مشغول به تحصیل می باشند به آنان اهدا شد باتوجه به حجم بالای نشریات ارسالی تعداد 135 نفر مورد تشویق انجمن قرار گرفتند که اسامی دانش آموزانی که در این مسیر درخشیدند بشرح ذیل می باشد.
 
ردیفنام و نام خانوادگی دانش آموزاننام واحد اموزشینوع جایزه
1ابوالفضل مهدیخانیشهید عظیمیکمک هزینه سفربه مشهد
2محمدرضا تاروردیعبدالهیکارت هدیه 300.000 ریالی
3حنانه خسرویبشارتکارت هدیه 300.000 ریالی
4ریحانه آزادلوازم خانگیکارت هدیه 300.000 ریالی
5ماهان آملیامیرالمومنین (ع)کارت هدیه 300.000 ریالی
6سامان حاج کریمیامیرالمومنین (ع)کارت هدیه 300.000 ریالی
7کیان ثقفیاخوان گنجیکارت هدیه 300.000 ریالی
8رومینا مرادیالزهرا (س)کارت هدیه 300.000 ریالی
9پریسا قنبریپوراندخت هاشمیان(اقبالیه)کارت هدیه 300.000 ریالی
10محدثه رمضانیپوراندخت هاشمیان(اقبالیه)کارت هدیه 300.000 ریالی
11زهرا فاطمی کیاسعادت 1کارت هدیه 300.000 ریالی
12زینب زمانیبشارتکارت هدیه 300.000 ریالی
13زهرا زارعیبشارتکارت هدیه 300.000 ریالی
14مهدی خانجان پورشهیدقندچی (اقبالیه)کارت هدیه 300.000 ریالی
15مهشید خواجه وندهمتکارت هدیه 200.000 ریالی
16علی اکبر حاجی کریمیشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
17محمدامین کریمیشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
18محمدسجاد عمرانی فرشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
19محمدمهدی زارعیشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
20عسل غیاثوندساعیکارت هدیه 200.000 ریالی
21زینب ابراهیمی نیاساعیکارت هدیه 200.000 ریالی
22کیمیا رهنماساعیکارت هدیه 200.000 ریالی
23محمدمعین نوروزیشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
24ابوالفضل کشاورزشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
25محمدحسین امینیشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
26امیررضا آچاکشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
27امیرمهدی ذوالقدرشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
28مرتضی خمسهشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
29حسین غفاریشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
30ایلیا سیدزهتابشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
31امیرحسین خشنودشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
32امیرعلی نظریشاهد شهید فهمیدهکارت هدیه 200.000 ریالی
33عباس شعبانیاعتماد (اقبالیه)کارت هدیه 200.000 ریالی
34امیرمحمد همتیاعتماد (اقبالیه)کارت هدیه 200.000 ریالی
35پوریا غلامیاعتماد (اقبالیه)کارت هدیه 200.000 ریالی
36فاطمه مهدویحکمت (اقبالیه)کارت هدیه 200.000 ریالی
37فائزه بیگدلیحکمت (اقبالیه)کارت هدیه 200.000 ریالی
38رقیه رستمیحکمت (اقبالیه)کارت هدیه 200.000 ریالی
39نسترن بهدلحکمت (اقبالیه)کارت هدیه 200.000 ریالی
40شیوا دیال آبادیحکمت (اقبالیه)کارت هدیه 200.000 ریالی
41محدثه یوسفیحکمت (اقبالیه)کارت هدیه 200.000 ریالی
42سودابه قاسم خواهحکمت (اقبالیه)کارت هدیه 200.000 ریالی
43راضیه مسعودیحکمت (اقبالیه)کارت هدیه 200.000 ریالی
44گل چهره موسیریحانه 1میکروسکوپ  همراه
45رقیه فطریسعادت 1میکروسکوپ  همراه
46سمیه لطفیسعادت 1میکروسکوپ  همراه
47امیرحسین ملازمانیامیرالمومنین (ع)میکروسکوپ  همراه
48علی رازقیامیرالمومنین (ع)میکروسکوپ  همراه
49علی افشارامیرالمومنین (ع)میکروسکوپ  همراه
50یگانه بخشی پورهمتمیکروسکوپ  همراه
51سولماز مالمیرچگینیپوراندخت هاشمیان(اقبالیه)میکروسکوپ  همراه
52مهدیه سلخوریپوراندخت هاشمیان(اقبالیه)میکروسکوپ  همراه
53هانیه طلاهرحسن عبدالهیمیکروسکوپ  همراه
54زهرا روزبهانیحسن عبدالهیمیکروسکوپ  همراه
55سکینه طاهرحسن عبدالهیمیکروسکوپ  همراه
56بهاره بگونهحسن عبدالهیمیکروسکوپ  همراه
57مبینا ترکمنحسن عبدالهیمیکروسکوپ  همراه
58سمانه یارکه سلخوریحسن عبدالهیمیکروسکوپ  همراه
59مهری بیگدلواعتماد (اقبالیه)میکروسکوپ  همراه
60زینب گرئیخضرامیکروسکوپ  همراه
61نرگس ازگیحسن عبدالهیمیکروسکوپ  همراه
62فائزه همتیحسن عبدالهیمیکروسکوپ  همراه
63فاطمه بیدلیحسن عبدالهیمیکروسکوپ  همراه
64نرگس شهیدیحسن عبدالهیمیکروسکوپ  همراه
65غزاله محبیآیین معلممیکروسکوپ  همراه
66الهه باقرآبادیآیین معلممیکروسکوپ  همراه
67فاطمه زهرا قدسیآیین معلممیکروسکوپ  همراه
68ستایش کشاورز قاسمیآیین معلممیکروسکوپ  همراه
69ستایش گیل حسینیآیین معلممیکروسکوپ  همراه
70هانیه کردیآیین معلممیکروسکوپ  همراه
71محدثه کلهرریحانه 1میکروسکوپ  همراه
72نگار لطیفیالزهرا (س)میکروسکوپ  همراه
73سمیراآقامحمدیمحدثه (اقبالیه)میکروسکوپ  همراه
74محدثه محمدیهمتمیکروسکوپ  همراه
75الناز مرادیهمتمیکروسکوپ  همراه
76کلیه دانش آموزان کلاس دومامیرالمومنین (ع)میکروسکوپ  همراه
77مهدی نجفیشیردل عبدالهیمیکروسکوپ  همراه
78نرگس قاسمیلوازم خانگیمیکروسکوپ  همراه
79مبینا قلیچ خانیالزهرا (س)میکروسکوپ  همراه
80سیده مهناز موسویمحدثه (اقبالیه)میکروسکوپ  همراه
81<