کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
الان میخوام کمک کنم - واریز کارت به کارت
الان میخوام کمک کنم - واریز کارت به کارت
شماره کارت واریز     6104337955341894
شماره حساب    6138729166
 

نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
تماس با انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین

هموطن و خیّر محترم :

در صورت تمایل به داشتن اطلاعات بیشتر می توانند به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان
قزوین واقع درخیابان سعدی شمالی مقابل منزل شهید سرلشگر عباس بابایی مجتمع 449 واحد ( 1) مراجعه
یا با شماره تلفن های :
روابط عمومی                    02833342420
امور پیوند                        02833352933
تلفن                               02833342444
تلفن                               02833342300

مدیرانجمن و فکس              02833326200
تماس حاصل فرمایند

 سایت جدید انجمن   :   www.peywand115.ir     
سایت قدیم انجمن :              www.peywand.i        
 ایمیل انجمن :  peywand93@gmail.com