کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
دستورالعمل معافيت برخي ازموسسين سازمانهاي مردم نهاد ازارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
 

دستورالعمل معافيت برخي ازموسسين سازمانهاي مردم نهاد ازارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

پيشنهاد : دستورالعمل معافيت برخي ازموسسين سازمانهاي مردم نهاد ازارائه گواهي عدم سوء پيشينه

كيفري موضوع تبصره 3 ماده 22 " آئين نامه تاسيس وفعاليت سازمانهاي غيردولتي "شماره

27862 / ت 31281 هـ مورخ 8/5/1384
 
ماده واحده :كليه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، روساي سه قوه ،اعضاي شوراي نگهبان ، مشاورين مقام معظم رهبري ، روسا و معاونين نهادها وسازمانهايي كه توسط معظم له منصوب ميگردند، وزرا و معاونين آنها ، معاونان و مشاوران روساي سه قوه، دادستان كل كشور ومراكزاستانها ، رئيس ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عدالت اداري ، رئيس ديوان محاسبا ت كشور ، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، استانداران ومعاونين آنها ، فرمانداران ، بخشداران، مديران كل وزارتخانه ها (صف و ستاد) وسازمانهاي دولتي، اميران و سرداران نظامي و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي در زمان تصدي سمت هاي مذكور درصورتي كه پاسخ استعلام آنها از وزارت اطلاعات مثبت باشد ازارائه گواهينامه عدم سوء پيشينه كيفري معاف مي باشند .
 
تبصره 1 : اشخاص مذكور بايد تحت عنوان شخصيت حقيقي خود به عنوان عضو هيات موسس اقدام به تاسيس سازمان مردم نهاد نموده و يا عضو هيات مديره باشد

تبصره 2 : ارائه گواهي اشتغال به سمت هاي فوق از سوي واحد ذيربط در دستگاه مربوطه الزاميست.

تبصره 3 : علاوه برموارد مذكوردرصورتي كه "رئيس هيات مركزي نظارت برسازمانهاي مردم نهادكشور " تشخيص دهد، مي تواند سايرافراد كه داراي شرايط مذكوردرذيل ماده واحده وتبصره هاي آن باشند، حسب مورد ازارائه گواهينامه عدم سوء پيشينه كيفري معاف نمايد .  

اين دستورالعمل دريك ماده واحده وسه تبصره درجلسه مورخ 26/12/86 هيات نظارت برسازمانهاي مردم نهادكشور به تصويب اعضاء رسيد كه پس از ابلاغ از سوي وزير محترم كشور قابل اجرا خواهد بود .
 
 
حجت اله ايوبي                                                  علي فولادي   
       
معاون امور اجتماعي و فرهنگي                        مدير كل امور سازمان هاي مردم نهاد 
          
و رييس هيات مركزي نظارت                              دبير هيات مركزي نظارت


 سيد حسين ميرجعفري                                             محمدنصرالهي الموتي
           نماينده شوراي عالي استانها                               نماينده سازمان هاي مردم نهاد

       
 
 
http://saman.moi.ir