انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
شناسه ملی قزوین 14005897256  شناسه ملی ایران 10100204625 شماره ثبت 3024
 
 
                                                            

 
                                  امام حسین(ع): هرکه گره از کارمسلمانی بگشاید،خداوند در دنیا و آخرت گره ازکارش خواهد گشود.

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
شماره ادمین ایتا واتس آپ تلگرام انجمن کلیوی قزوین
09904208985
 شماره ادمین ایتا خاص بیماران استان قزوین
 
پیشخوان روزنامه های کشور
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

تنها مرجع قانونی تشکیل پرونده برای پیوند کلیه زنده به زنده بیماران در سامانه medcare
طبق دستورالعمل وزارت محترم بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی ،
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و دفاترآن در مرکز استانها
تنها مرجع قانونی جهت تشکیل پرونده برای پیوند کلیه زنده به زنده بیماران دیالیزی می باشد.

 


 
توجه :
هزینه پیوند کلیه از مرگ مغزی در سراسر کشور رایگان است