انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
enamad.ir نماد الکترونیکی انجمن
روزنامه های امروز
نلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
تلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین
هاشمیان قائم مقام مدیر انجمن استان قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

شماره حساب انجمن شهر محمدیه

بانک سپه محمدیه

شماره حساب:   1775800228404
شماره کارت   5892101156206951 
شماره شبا :  
IR32 0150 0000 0177 5800 2284 04

شماره حساب :   1775301406402 
شماره شبا :      IR69 0150 0000 0177 5301 4064 02