انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
شناسه ملی قزوین 14005897256  شناسه ملی ایران 10100204625 شماره ثبت 3024
 
 
                                                            

 
                                  امام حسین(ع): هرکه گره از کارمسلمانی بگشاید،خداوند در دنیا و آخرت گره ازکارش خواهد گشود.

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
شماره ادمین ایتا واتس آپ تلگرام انجمن کلیوی قزوین
09904208985
 شماره ادمین ایتا خاص بیماران استان قزوین
 
پیشخوان روزنامه های کشور
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

شماره حساب انجمن شهر محمدیه

بانک سپه محمدیه
شماره حساب سپرده کوتاه مدت:   1775800228404
شماره کارت سپرده          5892107044239617 
شماره شبا :   IR32 0150 0000 0177 5800 2284 04

شماره حساب جاری :   1775301406402 
شماره کارت جاری              5892107044239625 
شماره شبا :      IR69 0150 0000 0177 5301 4064 02