کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
شماره حساب های انجمن قزوین واریز کارت به کارت و اینترنتی
شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است
منتظرکمک های شما خیرین عزیز هستیم به روش کارت به کارت و اینترنتی
به حساب انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین


(1) حساب جام بانک ملت سعدی قزوین

شماره کارت واریز6104337955341894 
شماره حساب    6138729166
شماره شبا IR07  0120  0000  0000  6138  7291  66


(2) حساب بانک ملت سعدی قزوین  پیوند کلیه

شماره کارت واریز  6104337954133813
  شماره حساب    1416676613
شماره شبا IR71  0120  0200  0000  1416  6766  13


(3) حساب  بانک ملت سعدی قزوین

شماره کارت وار یز 6104337954126577
شماره حساب    843491940
شماره شبا IR89  0120  0200  0000  0843  4919  40


(4) حساب  ملت سعدی شمالی سهم سادات

شماره کارت واریز  6104337936713864
شماره حساب   5252121296
شماره شبا  IR68  0120  0000  0000  5252  1212  96


( 5 ) حساب انجمن دربانک سپه مرکزی
شماره کارت واریز 5892101144627037
شماره حساب    0017306786406
شماره شبا IR38015000000017306786406


(6) حساب انجمن دربانک ملی شعبه نادری جنوبی
شماره کارت واریز 6037991899509438

شماره حساب    107560707003
شماره شبا IR11 0170 0000 0010 7560 7070 03

( 7 ) حساب انجمن دربانک پارسیان قزوین کد 2028
شماره کارت واریز 6221061080019351

شماره حساب    9-617-730
شماره شبا IR970540202873000000617009

( 8 ) حساب انجمن دربانک تجارت سعدی کد 21090

شماره کارت واریز 6273539991667730
شماره حساب      2109073728
شماره شبا IR960780000000002109073728


( 9 ) حساب انجمن دربانک مسکن
شماره کارت واریز 6280231473699105
شماره حساب     440080008848
شماره شبا IR020140040000440080008848


( 10) حساب انجمن دربانک حکمت ایرانیان
شماره کارت واریز 6369491900001242
شماره حساب   1-1623385-801-1401
شماره شبا IR920650140180101623385001


(11) بانک قرض الحسنه مهر ایران
شماره کارت واریز6063737000000685 
شماره حساب   1-1678178-11-6817
شماره شبا IR330600681701101678178001


( 12) حساب انجمن دربانک صادرات شعبه منبع آب

شماره کارت واریز 6037691990054611
شماره حساب 0102193069007
شماره شبا IR64 0190 0000 0010 2193 0690 07


 (13) حساب انجمن دربانک انصار

شماره کارت واریز    6273811114690859
شماره حساب       1-65724929-875-5082
شماره شبا    IR730630508287565724929001


تلفن        33342420-028
تلفن        33342444-028
تلفن        33342300-028
تلفکس مدیریت   33326200-028

آدرس انجمن : قزوین خیابان سعدی شمالی مقابل منزل شهید سرلشگر بابایی ساختمان 449
کد پستی انجمن : 33665-34137

سایت www.peywand115.ir
www.peywand.irسایت قدیم  
peywand93@gmail.com

پیامک :    500040800011