انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
شناسه ملی قزوین 14005897256  شناسه ملی ایران 10100204625 شماره ثبت 3024
 
 
                                                            

 
                                  امام حسین(ع): هرکه گره از کارمسلمانی بگشاید،خداوند در دنیا و آخرت گره ازکارش خواهد گشود.

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
شماره ادمین ایتا واتس آپ تلگرام انجمن کلیوی قزوین
09904208985
 شماره ادمین ایتا خاص بیماران استان قزوین
 
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location


دفتر انجمن شهر محمدیه

پروردگارا،به حق بخشندگی مهربانیت،سلامتی کامل را،نصیب همه بیماران بفرما.الهی آمین

پروردگارا،به حق بخشندگی مهربانیت،سلامتی کامل را،نصیب همه بیماران بفرما.الهی آمین


 
مسئول دفتر شهرمحمدیه : خانم مریم آبدینیآدرس دفتر مدد کاری شهرمحمدیه
:  منطقه 2 کوچه یاس ضلع شرقی فروشگاه رفاه

تلفکس :    32572121-  028

شماره پیامک جدید انجمن محمدیه  500040800066

پست الکترونیک دفتر انجمن محمدیه :             peywand92@gmail.com

سامانه ثبت نام بیماران خاص(بیماران کلیوی و دیالیزی)
جهت دریافت داروهای یارانه ای

http://samanehrefah.ir
جهت ثبت نام رایگان اینترنتی میتوانید به دفتر انجمن واقع در خیابان سعدی مراجعه نمایید


 
بانک سپه محمدیه
شماره حساب سپرده کوتاه مدت:   1775800228404
شماره کارت سپرده          5892107044239617 
شماره شبا :   IR32 0150 0000 0177 5800 2284 04
بانک سپه محمدیه


شماره حساب جاری :   1775301406402 
شماره کارت جاری              5892107044239625 
شماره شبا :      IR69 0150 0000 0177 5301 4064 02