کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
مصوبه هیات نظارت درخصوص آورده مالی سازمانهای مردم نهاد موضوع خیریه
1394/1/24 دوشنبه
معاونت امور سازمانهای مردم نهاد مصوبه هیات نظارت درخصوص آورده مالی سازمانهای مردم نهاد موضوع خیریه

جلسه شماره 227 هیات نظارت کشور
 
در جلسه شماره 227 هیات نظارت کشور :

آورده مالی اولیه جهت سازمانهای مردم نهاد با موضوع خیریه بصورت نقدی برای فعالیت

در سطح ملی یک میلیارد تومان،


در سطح فرااستانی 600 میلیون تومان،

در سطح استانی 300 میلیون تومان

و در سطح شهرستان 100 میلیون تومان داشته باشند .


درخصوص کلانشهرها مثل تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز مبلغ 600 میلیون تومان مصوب گردید.

 
http://saman.moi.ir